Over Plouvier Transport

Plouvier Transport is samen met haar zusteronderneming Intertrans te Birsfelden actief in de binnentankvaart. Zij zijn gespecialiseerd in het vervoer van minerale petroleumproducten over het gehele Europese waterwegennet .

Al onze opdrachten worden uitgevoerd onder een kwaliteitsysteem waarbij betrouwbaarheid, ervaring, aandacht voor veiligheid & milieu samen met een toekomst gerichte visie hoog in het vaandel staan.

Zodoende zijn alle procedures & instructies vervat in het kwaliteitshandboek  en kapiteinshandboek, onder Iso 9001 – 2015  erop gericht via deze doelstellingen en aan de hand van continue verbeteringen een zo groot mogelijke service verlening aan onze klanten te  kunnen bieden.

De geschiedenis van Plouvier

Aan het eind van de 19de eeuw…

…vinden de binnenvaartaktiviteiten van de groep Plouvier hun oorsprong wanneer Prosper Plouvier Senior investeerde in enkele schepen. Sinds het begin van de 20e eeuw werden filialen opgericht in Duitsland en Nederland, deze werden beheerd door respectievelijk Prosper Junior en Désiré Plouvier. Bij het uitbreken van WO 1 had de groep Plouvier zich al behoorlijk ontwikkeld en beschikte al over een ruim aantal schepen.

Na WO 1…

…vond de groep terug zijn elan en kon aldus profiteren van de wederopbouw van West-Europa. Na het overlijden van Prosper Plouvier Senior in 1936, werden de zaken behartigd door twee van zijn zonen, namelijk Prosper Junior en Désiré.

Tussen 1950 en 1965…

…nam de groep een zeer snelle vaart met een hoogtepunt waar naar schatting tussen 500 en 600 schepen deel uitmaakten van de vloot. Ook werd een poging gedaan om de stap te zetten naar de zeevaart, met de bouw van verschillende vrachtschepen met een tonnemaat van 16.000 ton.

Bij het uitbreken van de eerste Oliecrisis in 1974…

… was een groot deel van de vloot reeds afgebouwd en bleven er nog enkel de grotere tankschepen in volle eigendom. De binnenvaartaktiviteiten werden al snel herleid tot Plouvier Transport N.V. in Antwerpen en VOLA transportmaatschappij B.V. in Rotterdam. Het accent lag voornamelijk op de bevrachtingen.

In 1990 …

… werd terug geïnvesteerd in 4 tankers van 3.000 ton en meer. Dit was het begin van een nieuwe impuls voor Plouvier Transport N.V. die vandaag nog steeds een toonaangevend bevrachter is in de binnentankvaart in Europa.

In de periode 1995 tot heden …

…. werd door de overname van diverse bevrachtingskantoren (EICC, Swintank, Intertrans Tankschiffahrt en Verol) de intentie om toekomstig een rol te spelen op het internationale vlak bestendigd.

Inmiddels werd deze lijn doorgetrokken door diverse investeringen in nieuwbouw dubbelwandige schepen zowel in eigen regie als in samenwerking met particuliere ondernemers.